Mentális képességek és a vívósport kapcsolata

A mai világban annyi információ ér minket, hogy azt, sokszor képtelenek vagyunk helyesen kezelni. Gyermekeink egyre nagyobb hányada mentális problémákkal küzd. Gyakran előfordul, hogy a legjobb képességűek sem tudják, fontos esetekben azt a teljesítményt nyújtani, amire egyébként bármikor képesek lennének. Ezek a problémák részben a fáradtságban, részben indiszponáltságban, figyelmi szétszórtságban mutatkoznak meg.

Ha a figyelem nincs koncentrált állapotban, a tudat elsiklik a dolgok felett, ennek következtében a dolgokról, történésekről szerzett benyomások igen gyengék. Így, a tudat sok mindent észre sem vesz mindabból, ami az érzékszervekre hat. Ebből az következik, hogy hiányosak lesznek információink, gyengébb, lassúbb lesz gondolkodásunk, ami egy gyermeknél, romló tanulmányi eredményben is megmutatkozhat.

Városunkban bevezetésre került a mindennapos testnevelés heti + két órában. Ennek egyik órája, az úszás, ami jól kialakult és bevált módon, kimutathatóan fejlesztő hatással bír, úgy a fizikai képességek, mint az egészség terén. A másik óra, az úgynevezett játékos képességfejlesztő vívás, ahol kiemelt szerepet kap a figyelem fejlesztése.

Ez a sportág nem örvend túl nagy népszerűségnek, de ennek oka többrétű. Az emberek nem ismerik, talán sosem gondolkodtak el azon mi is történik egy-egy küzdelem közben. Látszatra unalmas. Jellegéből adódóan bonyolult, talán nehezen érthető szabályrendszere van. A gyorsan történő mozdulatok miatt nehezen követhető és csak a nagy mozdulatsorok látványosak igazán.

De mi is történik közben? Most nézzük meg közelebbről.

A vívás tulajdonképpen egy páros küzdelem fegyverrel (tőr, kard, párbajtőr)

Célja: Eltalálni az ellenfél érvényes találati felületét anélkül, hogy közben találatot kapnánk.

A vívás egy támadás-védekezés rendszerre épül. Most elemezzünk egy támadó mozdulatot, a legegyszerűbb támadást, az úgynevezett egyenes szúrást.

Mi kell a végrehajtáshoz?

 • -fizikai képesség mentális képesség
 • -látási figyelem
 • -mozdulatgyorsaság gyors helyzetfelismerés
 • -hallási figyelem
 • -bátorság
 • -kinesztetikus figyelem (érzékeli saját szúrását, annak erejét stb.)

Egy másik mozdulat a védekezés

Védekezés

fizikai képesség mentális képesség

mozdulatgyorsaság koncentrálás, összpontosítás

idő és térbeli pontos végrehajtás menekülési ösztön leküzdése (a dolgok vállalása, jellemfejlesztő)

De tudni kell, hogy a támadásnak és a védekezésnek is számtalan variálási lehetősége van.

A vívás ezek folyamatos kombinálására épül, akció és reakció szinten.

Ez azt jelenti, hogy egy támadásnak, ami maga is sokféle lehet, a találat szempontjából kétféle megoldása van. Vagy talál, vagy nem. Ha nem talált, annak egyik oka az lehet, hogy kivédte az ellenfél. Ha kivédte- vissza fog szúrni. Maga a védés és visszaszúrás is számtalan lehet. Tehát egy egyszerű akciónál is a kombinatív lehetőségek tárháza nyitott. Ez a fajta gyakorlás, már alapszinten is a figyelem szinte összes funkciójának fejlődését eredményezi:

 • -Fejlődik az összpontosítás képessége
 • -Fejlődik a figyelem terjedelme, főleg a mozgástanulás folyamán, hiszen egy időben mást csinál a jobb kéz, a jobb láb, a bal kéz, a bal láb.
 • -Fejlődik a figyelem megosztása, hiszen a mozgás ritmizálása megköveteli azt. A küzdelemben mindig más lehetőségekre kell összpontosítanunk ( védés- visszaszúrás, kontra-riposzt)
 • -Fejlődik a figyelem tartóssága a párokban történő gyakorlás, amit „falazásnak” hívunk tulajdonképpen egy gyakorlat sokszori végrehajtását, teszi lehetővé.
 • -Fejlődik a reakcióidő, ami egy jó vívó alaptulajdonsága. Sorolhatnám még a figyelem tulajdonságait, de azt hiszem ennyi is elég meggyőző lehet.

Addig, még egy másik sportágban, főleg csapat sportoknál, lazíthatnak egyszer-egyszer a figyelem összpontosításon, addig, a vívó ezt nem teheti meg, mert az ellenfél, éppen erre vár, észreveszi és kihasználja ezt a lehetőséget. A figyelem összpontosítás, ami a szétszórtság ellentéte,- kiemelt fontosságú a vívósportban. A figyelemkoncentráció folyamatos gyakorlásával, annak magas szinten tartásával, a tudat kitágul. Ez abban az érzésben nyilvánul meg, hogy egy úgynevezett figyelmi burokban érzi magát az ember, minden érzékével, idegszálával figyel, nem tud hibázni, „előre megérzi győzelmét”.

A figyelem fejleszthető, játékos gyakorlatokkal. Sokat tehetünk gyermekünk figyelmének jó megalapozásáért sok olyan játék ismert, amivel segíthetjük a fejlődést.

A figyelem fejlődése, megnyitja az utat a másik mentális alapképesség, az emlékező képességen keresztül a gondolkozáshoz. Bármilyen tanulási folyamat e három képességen múlik Ha gyermekkorban jól megalapozzuk a gyermek figyelmi képességét, gyors észjárással tanul, több információt tud feldolgozni. Ennek eredménye lehet, egy olyan felnőtté válni, aki szellemileg egészséges, akiben magas fokú a tudni akarás, érzelmileg stabil, magabiztos, aki nemcsak észleli a problémát, hanem meg is oldja azt. Független a gondolkodásban, véleménynyilvánításban. Aki jellemileg fejlett, fogékony és nyitott személyiség.

Magyary Ágnes
vívó szakedző